O NAS


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu pełni rolę placówki wielofunkcyjnej, podejmującej szerokie działania w celu zapewnienia opieki i wsparcia dla dzieci i młodzieży znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, jak również i ich rodzin. 

            Prowadzimy działalność skierowaną na wczesną prorodzinną i interwencję opiekuńczą, jak również w profesjonalny sposób staramy się wspierać rodziny naturalne naszych wychowanków, służąc im radą i pomagając w trudnych dla nich sytuacjach.

Jeżeli chodzi o realizację zadań związanych z edukacją szkolną to funkcjonuje zasada realizacji obowiązku szkolnego w szkołach masowych na terenie Zgorzelca.

W działaniach skierowanych na poprawę wyników w nauce i zwiększenia ilości wychowanków otrzymujących promocję do klas następnych podejmowane są bardzo intensywne działania mające na celu wyegzekwowanie od szkół dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości naszych dzieci i realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach Poradni Psychologiczno Pedagogicznych.

            Działalność opiekuńcza i wychowawcza nastawiona jest na uzyskanie efektów w zakresie zmiany postawy u wychowanków w odniesieniu do realizacji obowiązku szkolnego, przestrzegania norm prawnych i społecznych jak również układania relacji w kontaktach z innymi ludźmi.

Istotnym elementem działalności placówki jest kontynuacja działań profilaktycznych związanych z coraz częstszymi przypadkami nadużywania alkoholu i sięgania po środki zmieniające świadomość. Działania nasze skierowane są na: uświadamianie młodzieży zagrożeń wynikających z sięgania po narkotyki, realizację programów profilaktycznych, jak również nawiązanie kontaktu z instytucjami zewnętrznymi zajmującymi się młodzieżą uzależnioną.Prowadzona jest również ścisła współpraca z policją w zakresie zgłaszania wszelkich spraw związanych z łamaniem prawa i koniecznością podjęcia stosownych działań w takich przypadkach.

Podejmujemy działania w celu zwiększenia stopnia samodzielności wychowanków i przygotowania ich do funkcjonowania po opuszczeniu Ośrodka. Stworzony został system usamodzielniania dzieci zaczynający się już na etapie pobytu w grupie wychowawczej. W planach pracy grup zdecydowanie więcej miejsca zajmą zajęcia uczące wychowanków podstawowych umiejętności z zakresu życia codziennego: sprzątanie, pranie, prasowanie, gotowanie.     Odwiedziło nas   osób